World-Class Standard School 

Facebook Twitter YouTube E-mail RSS
formats

ขอแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลโรงเรียนสว่างแดนดิน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 แข่งขันโครงการ กีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน

IMG_4071

IMG_4046IMG_4043IMG_4080

ผู้อำนวยการ สถาพร  โชว์สูงเนิน ร่วมแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลโรงเรียนสว่างแดนดิน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 แข่งขันโครงการ

กีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์พลศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในระหว่างวันที่ 12 – 14 ธันวาคม 2557 โดยมีนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันดังนี้

  • นางสาวนิภาวรรณ ศรีชนะ          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
  • นางสาวณัฐธิมา กุบแก้ว             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
  • นางสาวสิริยากรณ์ เพียรโคตร      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
  • นางสาวจิรนันท์ ผาริโน               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
  • นางสาวอมินตรา สีทา                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
  • นางสาววิศรุตา จันกันยา            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
  • นางสาวกุลลนัฐ เติมสุทา            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
  • นางสาวชลลดา แฝงศรีคำ          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
  • . นางสาวธัญญารัตน์ ศรีชัยนาท  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
  • นางสาวน้ำฝน ตะวงษา              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
  • นางสาววรัญพร วรรณทอง        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
  • เด็กหญิงปภัสรา สารีคำ            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11
  • 3. นายนรากร ธารานุกูล            ผู้ฝึกสอน

  IMG_4066

  SWD_7432

  SWD_7434SWD_7435SWD_7438

  SWD_7444

  FacebookTwitterGoogle+Email
  formats

  เจ้าภาพงานศิลปหัตถกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64

  IMG_3886

  โรงเรียนสว่างแดนดิน ได้เป็นเจ้าภาพงานศิลปกหัตถกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเภทดนตรี นาฎศิลป์ ระหว่างวันที่ 9 – 11 ธันวาคม 2557 หากมีสิ่งใดผิดพลาด ขออภัยมา ณ ที่นี้

  IMG_3835IMG_3847IMG_3932

  FacebookTwitterGoogle+Email
  formats

  ร่วมพิธีจุดเทียนชัย ถวายพระพร ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ครบ 87 พรรษา

  IMG_3524

  คณะครู บุคลากร โรงเรียนสว่างแดนดิน ร่วมพิธีสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพร พิธีถวายสัตย์ปฎิญาณตนของ ครู บุคลากร ร่วมกับอำเภอสว่างแดนดิน และหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ อำเภอสว่างแดนดิน และร่วมประกอบพิธีจุดเทียนชัย ถวายพระพร ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ครบ 87 พรรษา ณ ที่ว่าการอำเภอสว่างแดนดิน วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2557

  IMG_3421IMG_3439IMG_3460
  IMG_3671

  IMG_3774IMG_3733IMG_3799

   

  กิจกรรมเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ครบรอบ 87 พรรษา และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามหาราช

  IMG_2921

  งานกิจการนักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดินจัดกิจกรรมเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ครบรอบ 87 พรรษา และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามหาราช เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ โดยจัดพิธีสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพร พิธีถวายสัตย์ปฎิญาณตนของ ครู บุคลากร นักเรียน โรงเรียนสว่างแดนดิน ตลอดจนจัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงพระคุณของพ่อ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 เวลา 08.30 – 10.30 น. ณ บริเวณศาลาทรงไทยโรงเรียนสว่างแดนดิน

  IMG_2845IMG_2905IMG_3090

  FacebookTwitterGoogle+Email
  formats

  ชาวโรงเรียนสว่างแดนดิน ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการ สถาพร โชว์สูงเนิน

  IMG_3174

  เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน ต่างยินดีที่ได้ต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่ซึ่งย้ายมาจากโรงเรียนพังโคนวิทยาคม

  IMG_3165IMG_3199IMG_3343

  FacebookTwitterGoogle+Email
  formats

  บริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสรณรงค์มาตรการหาเลือดสำรองโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

  IMG_2795

  คณะครู บุคลากร นักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน มีจิตอาสาร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสรณรงค์มาตรการหาเลือดสำรองโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน เพื่อสำรองให้กับผู้ป่วยและสำหรับเตรียมความพร้อมในการให้บริการและพร้อมรับอุบัติเหตุ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557ตั้งแต่เวลา 09.00- 12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนสว่างแดนดิน จ.สลนคร

  IMG_2769IMG_2771IMG_2776

  FacebookTwitterGoogle+Email
  formats

  ประกาศโรงเรียนสว่างแดนดิน เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องส้วมนักเรียนหญิง ๔ ที่/๔๙

  mqdefault

  โรงเรียนสว่างแดนดิน มีความประาสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างห้องส้วมนักเรียนหญิง ๔ที่/๔๙ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคากลาง รายละเอียด คลิ๊กที่นี่

  FacebookTwitterGoogle+Email
  formats

  วันถวายราชสดุดีและพิธีประจำกองลูกเสือใหม่

  IMG_2694

  เนื่องในวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็นวันครบรอบวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งลูกเสือทุกหมู่เหล่า ได้มีกำหนดให้มีการถวายราชสดุดี เพื่อแสดงพลังและความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย  ผู้กำกับคณะลูกเสือโรงเรียนสว่างแดนดิน จึงจัดงานวันถวายราชสดุดีพร้อมทำพิธีประดับอินธนูให้ลูกเสือใหม่ นายทรงศีล  พรหมโสภาเป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 13.50 – 15.30 น. ณ ศาลาทรงไทยและสนามฟุตบอลโรงเรียนสว่างแดนดิน

  IMG_2557IMG_2526IMG_2580
  IMG_2576IMG_2660IMG_2639
  IMG_2698

  FacebookTwitterGoogle+Email
  formats

  กิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง

  IMG_2327

  คณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนสว่างแดนดิน ร่วมกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง โดยการจัดของเทศบาลสว่างแดนดิน ซึ่งเป็นกิจกรรมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557…

  IMG_2286IMG_2292IMG_2315

  FacebookTwitterGoogle+Email