World-Class Standard School 

Facebook Twitter YouTube E-mail RSS
โรงเรียนสว่างแดนดิน
formats

ร้อยดวงใจความผูกพันธ์…สุขสันต์วันเกษียณ

IMG_5493

โรงเรียนสว่างแดนดิน จัดงานมุฑิตาจิตเกษียณอายุราชการ คือ คุณครู เมธี  อาคะราช  เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558…

IMG_5300IMG_5315IMG_5329
IMG_5363IMG_5428IMG_5368
IMG_5664IMG_5646IMG_5673
IMG_5686

FacebookTwitterGoogle+Email
formats

ผู้อำนวยการ สถาพร โชว์สูงเนิน กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการบุคลากรทางการศึกษา

IMG_5236

คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการบุคลากรทางการศึกษา สายงานผู้บริหารทางการศึกษาและคณะกรรมการตรวจสอบภายในสถาศึกษาติดตามประเมินผลควบคุมภายในสถานศึกษา สหวิทยาเขตสว่างศึกษา และสหวิทยาเขตลุ่มน้ำอูน เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2558 ณ ห้องโสต ๒/๑ โรงเรียนสว่างแดนดิน

IMG_5207IMG_5213IMG_5212
IMG_5224IMG_5209IMG_5231
IMG_5241

FacebookTwitterGoogle+Email
formats

ดาวน์โหลดคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการการจัดทำแผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559

logo-swd

คลิ๊กดาวน์โหลดที่นี่

FacebookTwitterGoogle+Email
formats

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) โครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาตอนปลายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

IMG_5068

สหวิทยาเขตสว่างศึกษา สังกัดสำนักงานเชตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) โครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย สหวิทยาเขตสว่างศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558 2558 ณ ห้องโสตทัศนสึกษา 2/1 โรงเรียนสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

IMG_5075IMG_5085IMG_5088
IMG_5086IMG_5089IMG_5097
IMG_5151IMG_5147IMG_5118
IMG_5112

FacebookTwitterGoogle+Email
formats

ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ คุณครู ประยุทธ์ วงศ์ประทุม

image069

โรงเรียนสว่างแดนดิน โดย ผู้อำนวยการ สถาพร  โชว์สูงเนิน ขอเชิญ ครู บุคลากร นักเรียน โรงเรียนสว่างแดนดิน ทุกท่านร่วมสวดพระอภิธรรมศพ คุณครูประยุทธ์  วงศ์ประทุม ในวันอาทิตย์ ที่ 6 สิงหาคม 2558    ณ วัดป่าศรีสว่าง เวลา 18.00 น.  จึงขอเชิญทุกท่านร่วมสวดพระอภิธรรมศพในวันเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

FacebookTwitterGoogle+Email
formats

การแข่งขันกีฬาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนักเรียน (3 ประเทศ 12 จังหวัด/แขวง) เชื่อมความสัมพันธ์ ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 3 ปี 2558

20150830_142804

ทีมวอลเลย์บอลหญิงโรงเรียนสว่างแดนดิน เข้าร่วมโครงการ ”การแข่งขันกีฬาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนักเรียน (3 ประเทศ 12 จังหวัด/แขวง)” เชื่อมความสัมพันธ์ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 3 ปี 2558 ประกอบด้วย จังหวัดนครพนม จังหวัดสกลนคร จังหวัดหนองคาย จังหวัด มุกดาหาร จังหวัดเลย และจังหวัดบึงกาฬราชอาณาจักรไทย แขวงคำม่วน แขวงสะวันนะเขต และแขวงบอลิคำไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จังหวัดฮาติงห์ จังหวัดเหงะอาน และจังหวัดกวางบิงห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่  28 – 30 สิงหาคม 2558

  • ประเภทวอลเลย์บอลในร่ม ทีมหญิง ได้รับรางวัลชนะเลิศ(เหรียญทอง)
  • ประเภทวอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย ได้รับรางวัลชนะเลิศ(เหรียญทอง)
  • ประเภทวอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง)

20150830_11422920150830_09363420150830_093609
WP_20150829_007WP_20150830_010WP_20150830_018
20150830_141334

FacebookTwitterGoogle+Email
formats

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนและสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสว่างแดนดิน ปี 2558

IMG_4523

โรงเรียนสว่างแดนดิน จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนและสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสว่างแดนดิน เพื่อดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบและให้มีคุณภาพ เพื่อให้ผู้ปกครองพบปะครูที่ปรึกษาและประสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสว่างแดนดิน เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2558 ทางโรงเรียนสว่างแดนดินกราบขอพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการประชุมผู้ปกครองครั้งนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการประชุมครั้งต่อๆไปคงจะได้รับความร่วมมือจากท่านอีกครั้ง

IMG_4512IMG_4531IMG_4536
IMG_4446IMG_4448IMG_4455
IMG_4508

FacebookTwitterGoogle+Email
formats

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาวอลเลย์บอล ประเภททีมหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี โรงเรียนสว่างแดนดิน

ทีมผู้บริหารมาเชียร์ให้กำลังใจถึงขอบสนาม

ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชน “กฟภ”(PEA) ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 ประจำปี 2558 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี รอบคัดเลือกตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย และยิมส์โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ระหว่างวันที่ 4 – 11 สิงหาคม 2558

ผู้อำนวยการโรงเรียนให้โอวาทก่อนลงทำการแข่งขันทบทวนแผนก่อนลงแข่งทีมบริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองคายแสดงความยินดีทุนการศึกษาน.ส.ธัญญารัตน์ ศรีชัยนาท รับโล่นักกีฬายอดเยี่ยมน.ส.วรีญพร วรรณทอง ตัวรับอิสระ
ได้แชมป์ภาคอีสานค้า...


FacebookTwitterGoogle+Email