World-Class Standard School 

Facebook Twitter YouTube E-mail RSS
formats

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

10628116_358299651016194_4147689119319139179_n

ครูยุพาพร  โคตะมา ครู ค.ศ.2 โรงเรียนสว่างแดนดิน

FacebookTwitterGoogle+Email
formats

“ทำดีเพื่อน้อง มอบทุนให้น้อง”

IMG_7317

ศิษย์เก่าสว่างศึกษา 27,30 มอบทุนการศึกษาให้น้องนักเรียนที่เรียนดี ทีมวอลเลย์บอล และทีมฟุตบอล โรงเรียนสว่างแดนดิน  โดยตัวแทนศิษย์เก่า นายทรงศีล  พรหมโสภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน รับมอบ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558…

IMG_7302IMG_7321IMG_7325
IMG_7334

FacebookTwitterGoogle+Email
formats

การอบรมมรรคทายกน้อย

IMG_6647

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม โรงเรียนสว่างแดนดิน จัดอบรมโครงการมรรคทายกน้อย เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่เป็นเยาวชนของชาติเป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม รู้จักรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง และสามารถเป็นผู้นำในการประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาได้ ว่าที่ร้อยตรี วัชรินทร์ ยศตะโคตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน ประธานในพิธี  เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2558 ณ วัดโพธิ์ศรี อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ภาพกิจกรรมที่นี่

IMG_6650IMG_6899IMG_6914
IMG_6945IMG_6964IMG_6970

IMG_6982

FacebookTwitterGoogle+Email
formats

กิจกรรมเดินทางไกล – เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ปี 2557

DSC08877

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน จัดกิจกรรมเดินทางไกล – เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประกอบด้วยค่ายที่ 1 กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ และยุวกาชาด  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่  8 มกราคม 2558 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนสว่างแดนดิน ค่ายที่ 2  กิจกรรมเดินทางไกล – เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประกอบด้วยค่ายที่ 2 กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ และยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 – 3 และผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ระหว่างวันที่ 8 – 10 มกราคม 2558   ณ  ค่ายลูกเสือพนัสบดินทร์ แคมป์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

IMG_6057IMG_6075IMG_6045
IMG_6103IMG_6149IMG_6301
IMG_6310

IMG_5478

IMG_5386IMG_5422IMG_5440
IMG_5489IMG_5565IMG_5626
IMG_5879

ภาพกิจกรรมกิจกรรมเดินทางไกล – เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ ค่ายที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่  8 มกราคม 2558 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนสว่างแดนดิน คลิ๊กที่นี่

ภาพกิจกรรมกิจกรรมเดินทางไกล ยุวกาชาด ค่ายที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่  8 มกราคม 2558 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนสว่างแดนดิน คลิ๊กที่นี่

FacebookTwitterGoogle+Email
formats

ชนะเลิศ การประกวดคลิปวีดีโอ ระดับมัธยมศึกษา ได้รับทุนการศึกษา ๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัลและวุฒิบัตรผู้ว่าราชการจังหวัด

IMG_4888_595_watermark

ผู้อำนวยการ สถาพร  โชว์สูงเนิน ร่วมแสดงความยินดีกับกับนักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดประกวดคลิปวีดีโอ ระดับมัธยมศึกษา โดย Smart Inner Co., Ltd. ร่วมกับจังหวัดสกลนคร และภาคธุรกิจเอกชน จัดกิจกรรมการแข่งขันสมาธิระดับจังหวัด Meditation Tournament Sakolnakorn 2014 ในวันที่ 19  ธันวาคม 2557 ที่หอประชุม รร สกลราชวิทยานุกูล โดยมีนักเรียนร่วมการประกวดดังนี้
1. เด็กชายภูรินทร์ ประจันนวล
2. เด็กชายวิชาฤทธิ์ พรมโสภา
3. เด็กชายนิติศาสตร์ ชินตะวัน

ครูผู้ฝึกสอน

1.คุณครู นาถฤดี  หลักทอง     ครูชำนาญการพิเศษ/คศ.3

2. คุณครู รสสุคนธ์  คำภูแสน  ครูชำนาญการพิเศษ/คศ.3

3.คุณครู สุนันทา  มะลิทอง     ครู ค.ศ.2

4. นายสราวุธ มาห้างว้า        นักศักษาฝึกประสบการณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

full-imagefull-image (1)10893822_805011292879360_899144045_n

FacebookTwitterGoogle+Email
formats

ส่งท้ายปีเก่า ตอนรับปีใหม่ 2558 รวมใจ “ฟ้า-ขาว”

IMG_4899

โรงเรียนสว่างแดนดิน จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ “รวมใจฟ้า-ขาว” มีการแจกของขวัญโดยท่านผู้อำนวยการ สถาพร  โชว์สูงเนิน และคณะครูโรงเรียนสว่างแดนดิน จัดเลี้ยงสังสรรค์ภายในห้องจับฉลากระหว่างครูที่ปรึกษากับนักเรียน วันที่ 30 ธันวาคม 2557 ชมภาพกิจกรรมคลิ๊กเลยครับ

IMG_4897IMG_4909IMG_4905IMG_4916IMG_4882IMG_4931

10884439_1644512472442692_271837340_n10877389_1644511825776090_1694503516_n10872647_1644510475776225_1122626134_n

IMG_5082

FacebookTwitterGoogle+Email
formats

ส่งมอบด้วยรักและผูกพันธ์ น้อมรับด้วยรักและภักดี เปิดใจมอบรักและยินดี

IMG_4817

โรงเรียนสว่างแดนดิน จัดงานเลี้ยงรับ ผู้อำนวยการ สถาพร โชว์สูงเนิน  รองผู้อำนวยการ ว่าที่ ร.ต. วัชรินทร์  ยศตะโคตร และเลี้ยงส่ง รองผู้อำนวยการ ว่าที่ ร.ต. วิรัช  พรหมกุล เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนสว่างแดนดิน ภาพกิจกรรมคลิ๊กเลยครับ

IMG_4508IMG_4478IMG_4500
IMG_4626IMG_4629IMG_4650
IMG_4793IMG_4798IMG_4805

วันคริสมาสต์ ปี 2557

IMG_4389

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนสว่างแดนดิน จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ปีการศึกษา 2557 เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้รับรู้วัฒธรรมของเจ้าภาษา อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีโลกทัศน์และวิสัยทัศน์ให้กว้างขึ้น นายทรงศีล  พรหมโสภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน ประธานในพิธี เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557  เวลา 08.00 น. – 12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนสว่างแดนดิน

IMG_4273IMG_4230IMG_4280
IMG_4284IMG_4314IMG_4317
IMG_4261IMG_4345IMG_4411
IMG_4437

FacebookTwitterGoogle+Email
formats

กิจกรรมเข้าค่ายคณิตศาสตร์

10848989_1395302780764303_7915705486846630944_o

10882358_1395304820764099_8845532726448542006_n10401524_1395304864097428_1296924206647642877_n10863917_1395303150764266_4994083699954987262_o

วันที่ 29-30 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โรงเรียนสว่างแดนดินได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายคณิตศาสตร์ขึ้น และได้ร่วมกับคณาจารย์วิทยากรจาก สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นำโดย ดร.มาลี ศรีพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และว่าที่ร้อยตรีพงษ์พันธ์ มุวะชิ มาร่วมพิธีในภาคเช้า โดย นางขันแก้ว เกตุรักษ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียน ได้กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมเข้าค่าย โดยเชิญ นายทรงศีล พรหมโสภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน มาเป็นประธานในพิธีเปิด บรรยากาศในการดำเนินกิจกรรมเต็มไปด้วยความสนุกสนาน นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้และประสบการณ์เสริมสร้างเจตคติที่ดีในวิชาคณิตศาสตร์เป็นอย่างดี

1743621_1395305007430747_4541656839843389035_n

FacebookTwitterGoogle+Email