World-Class Standard School 

Facebook Twitter YouTube E-mail RSS
formats

เตรียมความพร้อมการเป็นนักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน ปี 2558

IMG_1672

โรงเรียนสว่างแดนดิน จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียนใหม่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 ภายใต้คำที่ว่า “เชิดชูสถาบัน รู้จักกัน รู้รักสามัคคี มีวินัย ใส่ใจวิชาการ” เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีเจตคติที่ดีต่อสถาบัน รู้จักการปรับตัวใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับบุคคลอื่นในโรงเรียนสว่างแดนดินได้อย่างเข้าใจและมีความสุข ผู้อำนวยการ สถาพร โชว์สูงเนิน  ประธานในพิธี เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 เวลา 07.00 – 15.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนสว่างแดนดิน

IMG_1632IMG_1639IMG_1675IMG_1681IMG_1649IMG_1711
IMG_9282IMG_9269IMG_9300

FacebookTwitterGoogle+Email
formats

กำหนดการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2558

เริ่มลงทะเบียนระหว่างวันที่  20- 26 พฤษภาคม 2558 นักเรียนมีสิทธิ์ในการเข้าใช้  1 คน ต่อ 1 รหัสกิจกรรมเท่านั้น

การลงทะเบียนชุมนุมให้เข้าที่ www.swdschool.net

FacebookTwitterGoogle+Email
formats

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558

logo-swd

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ปีการศึกษา 2558 คลิ๊กที่นี่

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2558 คลิ๊กที่นี้

นักเรียนสามารถนำเลขประจำตัวนักเรียนปักเสื้อได้

นักเรียนห้อง ม.1/1 และ 1/2 ให้ปักชื่อเป็นภาษาอังกฤษ เลขประจำตัวปักเป็นเลขอารบิค

FacebookTwitterGoogle+Email
formats

ประกาศโรงเรียนสว่างแดนดิน เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งครูจ้างสอน(ภาษาจีน)

logo-swd

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูจ้างสอน(ภาษาจีน) คลิ๊กดาวน์โหลดที่นี่

FacebookTwitterGoogle+Email
formats

กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

12 พ.ค. 58

ม.2 และ ม.3 ลงทะเบียนเรียนและชำระค่าใช้จ่าย

- ห้องเรียนปกติ 2,960 บาท

- ห้องเรียน IEP 7,460 บาท

14 พ.ค. 58

ม.5 และ ม.6 ลงทะเบียนเรียนและชำระค่าใช้จ่าย

- ห้องเรียนปกติ 1,760 บาท

15 พ.ค. 58

ม.1 และ ม.4 ปฐมนิเทศ

18 พ.ค. 58

ทุกระดับชั้นเรียน เปิดภาคเรียนที่ 1

FacebookTwitterGoogle+Email
formats

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558

logo-swd

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คลิ๊กที่นี่

แนวปฏิบัติ คลิ๊กที่นี่

FacebookTwitterGoogle+Email
formats

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธศึกษาปี่ที่ 1 ปีการศึกษา 2558

1047540669

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 คลิ๊กที่นี่

แนวปฎิบัติ คลิ๊กที่นี่

FacebookTwitterGoogle+Email
formats

รายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือกศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

logo-swd

รายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือกศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คลิ๊กที่นี่

รายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือกศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คลิ๊กที่นี่

แผนผังห้องสอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คลิ๊กที่นี่

FacebookTwitterGoogle+Email