World-Class Standard School 

Facebook Twitter YouTube E-mail RSS
formats

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558

logo-swd

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คลิ๊กที่นี่

แนวปฏิบัติ คลิ๊กที่นี่

FacebookTwitterGoogle+Email
formats

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธศึกษาปี่ที่ 1 ปีการศึกษา 2558

1047540669

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 คลิ๊กที่นี่

แนวปฎิบัติ คลิ๊กที่นี่

FacebookTwitterGoogle+Email
formats

รายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือกศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

logo-swd

รายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือกศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คลิ๊กที่นี่

รายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือกศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คลิ๊กที่นี่

แผนผังห้องสอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คลิ๊กที่นี่

FacebookTwitterGoogle+Email
formats

ประกาศโรงเรียนสว่างแดนดิน เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

1047540669

ด้วยโรงเรียนสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูผู้สอน(วิชาเอกภาษาจีน) ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา ดังนั้นโรงเรียนจึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป สอบแข่งขันเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูผู้สอน(วิชาเอกภาษาจีน)

คลิ๊กดาวน์โหลดรายละเอียด

FacebookTwitterGoogle+Email
formats

ประกาศโรงเรียนสว่างแดนดิน เรื่อง ผลการตรวจสอบคุณสมบัติไม่เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

1047540669


ตรวจสอบคุณสมบัติ คลิ๊กที่นี่

FacebookTwitterGoogle+Email
formats

ประกาศโรงเรียนสว่างแดนดิน เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือ โครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ โดยวิธีพิเศษ

1047540669

รายละเอียดคลิ๊กที่นี่

รายการหนังสือ

รายการชุดที่1

รายการชุดที่2

รายการชุดที่3

FacebookTwitterGoogle+Email
formats

ประกาศ โรงเรียนสว่างแดนดิน เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประจำปี 2558

1047540669

โรงเรียนสว่างแดนดิน มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประจำปี 2557 ผู้มีสิทธิ์เสนอราคา รายละเอียดคลิ๊กที่นี่

FacebookTwitterGoogle+Email
formats

“ฟ้า-ขาว เกมส์ ครั้งที่ 20

Untitled-1

โรงงเรียนสว่างแดนดิน จัดการแข่งขันกีฬาภายใน “ฟ้า-ขาว เกมส์” ต้านยาเสพติดและก้าวไกลสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประจำปีการศึกษา 2557 โดยจัดการแข่งกีฬา-กีฑา  ระหว่างวันที่ 12 มกราคม – 20 กุมภาพันธ์ 2558 พร้อมพิธีเปิด-ปิด และเดินขบวนพาเหรดนักกีฬา นายเสถียร  แสนอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ประธานในพิธี เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สนามกีฬาฟุตบอลโรงเรียนสว่างแดนดิน….

IMG_0285IMG_0299IMG_0290
IMG_9084IMG_9038IMG_9103
IMG_0269

FacebookTwitterGoogle+Email