World-Class Standard School 

Facebook Twitter YouTube E-mail RSS
formats

“ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง”

IMG_3555

งานอนามัยโรงเรียนสว่างแดนดิน จัดโครงการ “ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง” ให้ความรู้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้สามารถแปรงฟันอย่างถูกวิธี และดูแลสุขภาพฟัน ให้ดูขาวสะอาด แข็งแรง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะกระตุ้นให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจและมีพฤติกรรมที่ถูกต้องในการดูแลรักษาเหงือกและฟันของตนเอง เพื่อให้มีทันตสุขนิสัยที่ดีโดยการทดสอบประสิทธิภาพของการแปรงฟันที่ถูกต้องและสะอาด ซึ่งเป็นมาตรการขั้นพื้นฐานทางทันตกรรมป้องกันด้วยการใช้เม็ดสีย้อมฟันเป็นองค์ประกอบในการประเมินประสิทธิภาพของการแปรงฟันที่ถูกต้องและสะอาดได้ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558

IMG_3540IMG_3566IMG_3567IMG_3574IMG_3590IMG_3591IMG_3584

FacebookTwitterGoogle+Email
formats

ประกาศโรงเรียนสว่างแดนดิน เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

รายละเอียดคลิ๊กที่นี่

FacebookTwitterGoogle+Email
formats

โปรแกรม SDQ โรงเรียนสว่างแดนดิน ล่าสุด

สำหรับห้องที่ลงข้อมูลได้เนื่องจำนวนนักเรียนเกินเรคคอร์ด ดาวน์โหลดตัวใหม่ไปใช้ได้คลิ๊กที่นี่

FacebookTwitterGoogle+Email
formats

ประกาศโรงเรียนสว่างแดนดิน เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพื่อเลือกสรร พนักงานราชการทั่วไป และ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาเอก สังคมศึกษา และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

swd

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป  คลิ๊กที่นี่

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คลิ็กที่นี่

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกสังคมศึกษา คลิ๊กที่นี่

FacebookTwitterGoogle+Email
formats

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองลูกเสือแห่งชาติ

IMG_3403

เนื่องด้วยในวันที่ 1 กรกฏาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนากองลูกเสือแห่งชาติ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นการถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช องค์พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติสำนักงานลูกเสือจังหวัดสกลนคร ผู้กำกับกองลูกเสือเรียนโรงเรียนสว่างแดนดินได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเพื่อให้ผู้บังคับบัญชากองลูกเสือ ลูกเสือและบุคลากรทางลูกเสือ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณผู้พระราชกำเนิดลูกเสือไทย และถวายความจงรักภักดีพระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

IMG_3402IMG_3415IMG_3405

FacebookTwitterGoogle+Email
formats

ประกาศโรงเรียนสว่างแดนดิน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และลูกจ้างชั่วคราว

swd

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และลูกจ้างชั่วคราวสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกชีววิทยา และลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาเอกสังคมศึกษารายละเอียดคลิ๊กดาวน์โหลดที่นี่

FacebookTwitterGoogle+Email
formats

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2558

IMG_2994

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสว่างแดนดิน จัดกิจกรรมโครงการสัปดาห์วันสุทรภู่ โดยจัดกิจกรรมบวงสรวงและขับเสภาดุดีท่านสุนทรภู่ กวีเอกของโลกผู้สื่อสารภาษาไทยได้งดงามและเพื่อรำลึกถึงบุคคลสำคัญ ที่มีความถนัดด้านภาษา เวลา 9.00 น ณ บริเวณ สวนวรรณคดีและเวลา 13.00 น ผู้อำนวยการ สถาพร  โชว์สูงเนิน เป็นกล่าวเปิดการแสดง กิจกรรมได้จัดการประกวดแต่งเป็นตัวละครในวรรณคดีไทย และการแสดงละครโดยคณะนักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน… เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ณ หประชุมโรงเรียนสว่างแดนดิน

IMG_3013IMG_3024IMG_305711140363_118893771779232_3930855106787501828_n11401192_118894748445801_9047812721133658257_n148768_118895251779084_2982617426857452117_n1610953_118894838445792_7619878421777275692_n22600_118896655112277_1890900068433269117_n11050785_118897395112203_4752228098821511861_n11220115_118898115112131_3150115798744884491_n

FacebookTwitterGoogle+Email
formats

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2558

IMG_2777

โรงเรียนสว่างแดนดิน จัดพิธีไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์และเพื่อสงเสริมคุณธรรมความกัญญู และเชิดชูวัฒธรรมประจำชาติ เป็นโอกาสสำคัญที่นักเรียนจะเสริมสร้างความเป็นศิริมงคลให้กับชีวิตด้วยการน้อมรำลึกถึงพระคุณของครู เป็นการเพิ่มขวัญและกำลังใจให้นักเรียนประสบผลสำเร็จในชีวิตทั้งในปัจจุบันและอนาคต เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 18 มิถุนายน 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนว่างแดนดิน

IMG_2633IMG_2756IMG_2646IMG_2769IMG_2732IMG_2772IMG_2767

FacebookTwitterGoogle+Email