World-Class Standard School 

Facebook Twitter YouTube E-mail RSS
โรงเรียนสว่างแดนดิน
formats

กิจกรรมเดินทางไกล – เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ปี 2558

IMG_0854

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน จัดกิจกรรมเดินทางไกล – เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์  ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2558 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนสว่างแดนดิน

IMG_1391IMG_0549IMG_0460
IMG_0280IMG_0344IMG_0921
IMG_1072IMG_1107IMG_1095

FacebookTwitterGoogle+Email
formats

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกฟิสิกส์

logoswd3[1]

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกฟิสิกส์ คลิ๊กดาวน์โหลดที่นี่

FacebookTwitterGoogle+Email
formats

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว วิชาเอกฟิสิกส์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูผู้สอน ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกฟิสิกส์ คลิ๊กที่นี่

FacebookTwitterGoogle+Email
formats

ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วิชาเอกคอมพิวเตอร์

logo-swd

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการโรงเรียนสว่างแดนดิน คลิ๊กดาวน์โหลด

FacebookTwitterGoogle+Email
formats

ประกาศโรงเรียนสว่างแดนดิน เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูผู้สอน

logo-swd

ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 19 มกราคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ

คลิ๊กดาวน์โหลดประกาศการรับสมัคร ที่นี่

แก้ไขเพิ่มเติม ปฏิทินการเลือกสรรบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูผู้สอน คลิ๊กที่นี่

FacebookTwitterGoogle+Email
formats

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

logo-swd

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาคอมพิวเตอร์โรงเรียนสว่างแดนดิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 คลิ๊กที่นี่

FacebookTwitterGoogle+Email
formats

มอบกระเช้าสวัสดีปี

IMG_9942IMG_9943IMG_9947IMG_9940
เมื่อ วันพฤหัสบดี ที่ 7 มกราคม 2559 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นำโดย คุณครู รัชนีย์  วงษ์ศรีชา หัวหน้ากุ่มสารการเรียนรูภาษาต่างประเทศ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ผู้อำนวยการ สถาพร  โชว์สูงเนิน

FacebookTwitterGoogle+Email
formats

มอบกระเช้าปีใหม่

IMG_9909

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2559 คณะครูงานกิจการนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน  โรงเรียนสว่างแดนดิน นำโดย รองผู้อำนวยการ ทรงศีล  พรหมโสภา มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ผู้อำนวยการ สถาพร  โชว์สูงเนิน 

IMG_9905IMG_9909IMG_9919
IMG_9931

นายแพทย์วิโรจน์ วิโรจนวัธน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่

12459783_10154927059472524_1851290046_n

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2558 นายแพทย์วิโรจน์ วิโรจนวัธน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ผู้อำนวยการ สถาพร  โชว์สูงเนิน 

FacebookTwitterGoogle+Email